บริษัท เล้งเฮง อกรีฟู้ดส์ จำกัด
โทร 02-908-2700, 087-719-6224
  • en
  • th

สินค้า


สินค้า

ขิงดองสามรส

ขิงดองสามรส 1,000 กรัม 20 ห่อ

สอบถาม
กระเทียมดอง

กระเทียมดอง ขนาด 16 ออนซ์ บรรจุ 24 ขวด

สอบถาม
ขิงดองเต้าเจี้ยว

ขิงดองเต้าเจี้ยว ขนาด 16 ออนซ์ 24 ขวด ขนาด 2 ปอนด์ 12 ขวด

สอบถาม
ขิงดองเต้าเจี้ยว

ขิงดอง ขิงดองเต้าเจี้ยว ขนาด 8 ออนซ์ 24 ขวด

สอบถาม
กระเทียมโทนดอง

กระเทียมโทนดอง ขนาด 8 ออนซ์ บรรจุ 24 ขวด

สอบถาม
กระเทียมโทนดอง

กระเทียมโทนดอง ขนาด 16 ออนซ์ บรรจุ 24 ขวด

สอบถาม
กระเทียมโทนดอง

กระเทียมโทนดอง ขนาด 4 ปอนด์ บรรจุ 6 ขวด

สอบถาม
ผักดอง ก๊งฉ่าย

ผักดอง ก๊งฉ่าย ขนาด 16 ออนซ์ บรรจุ 24 ขวด ขนาด 2 ปอนด์ บรรจุ 12 ขวด

สอบถาม
ผักดอง ก๊งฉ่าย

ผักดอง ก๊งฉ่าย ขนาด 4 ปอนด์ บรรจุ 6 ขวด

สอบถาม
น้ำกระเทียมดอง 3 รส

น้ำกระเทียมดอง 3 รส ขนาด 950 cc. บรรจุ 12 ขวด ขนาด 30 กก. จำนวน 1 แกลลอน

สอบถาม
กระเทียมเจียวสำเร็จรูป

กระเทียมเจียวสำเร็จรูป ขนาด 100 กรัม จำนวน 100-200 ห่อ

สอบถาม
กระเทียมเจียวสำเร็จรูป

กระเทียมเจียวสำเร็จรูป ขนาด 500 กรัม จำนวน 20 แพ็ค, 40 แพ็ค ขนาด 5 กก. จำนวน 2 แพ็ค, 4 แพ็ค

สอบถาม
กานำฉ่ายเห็ดหอม

กานำฉ่ายเห็ดหอม ขนาด 2 ปอนด์ บรรจุ 12 ขวด

สอบถาม
กานำฉ่ายเห็ดหอม

กานำฉ่ายเห็ดหอม ขนาด 8 ออนซ์ บรรจุ 24 ขวด

สอบถาม
กานำฉ่ายเห็ดหอม

กานำฉ่ายเห็ดหอม ขนาด 16 ออนซ์ บรรจุ 24 ขวด

สอบถาม
กระเทียมดอง

กระเทียมดอง ขนาด 1,000 กรัม บรรจุ 20 แพ็ค ขนาด 270 กรัม บรรจุ 80 แพ็ค ขนาด 8 ออนซ์ บรรจุ 24 ขวด

สอบถาม
ขิงดอง 3 รส

ขิงดอง 3 รส ขนาด 4 ปอนด์ บรรจุ 6 ขวด ขนาด 8 ปอนด์ บรรจุ 6 ขวด

สอบถาม
ขิงดองแดง

ขิงดองแดง ขนาด 8 ออนซ์ บรรจุ 24 ขวด

สอบถาม
ขิงดอง 3 รส

ขิงดอง 3 รส ขนาด 16 ออนซ์ บรรจุ 24 ขวด

สอบถาม
ขิงดองขาว

ขิงดองขาว ขนาด 8 ออนซ์ บรรจุ 24 ขวด ขนาด 16 ออนซ์ บรรจุ 24 ขวด

สอบถาม